Sign in to follow this  
Followers 0
Emilos

Pomoc - plugin.

3 posts in this topic

Witajcie, jeżeli zły dział, proszę o przeniesienie.

 

Mam mały problem. Komplikuje plik .sma do pliku .amxx. Wyskakuje mi jakiś błąd, nie wiem co to jest za błąd.

 

Wyskakuje coś takiego :

 

/tmp/textRCZ7NS.sma(26) : fatal error 100: cannot read from file: "ColorChat"

Compilation aborted.
1 Error.

 

A plik .sma mam taki :

/*====================================================================================================
|																									|
| Changelog:																						 |
|																									|
| v1.1 - Dodano 10 poziomow + 10 rang, dodano Skill zycia oraz skoku.								|
| v1.2 - Dodano komendy dodawania XP																 |
| v1.3 - Dodano Skill czapki (1 czapka)															 |
| v1.4 - Dodano kolejne 10 poziomow + 10 rang. Dodano skill niewidzialnosci.						 |
| v1.5 - Dodano skill szybkosci, sklep, menu graczy, dodano informacje o graczu w HUD				|
| v1.6 - Dodano 5 czapek, poprawiono blad z HUD'em												  |
| v1.7 - Dodano poziomy + rangi - jest ich 41, dodano ostatni ze skilli - zlodziejstwo			  |
| v1.8 - Dodano mozliwosc resetu XP lub skilli													  |
| v1.9 - Dodano losowanie slowa za XP																|
| v2.0 - Dodano kolejne 10 poziomów i rang (jest ich teraz 50)									  |
| v2.1 - Dodano kolejne 10 poziomów i rang (jest ich teraz 60)									  |
| v2.2 - Dodano skill Fuksior, oraz "VIP'a"														 |
|																									|
| 4Fun XP Mod by Whisper - www.lajtownicy.xaa.pl														 |
|																									|
=====================================================================================================*/
#include <amxmodx>
#include <cstrike>
#include <fun>
#include <amxmisc>
#include <nvault>
#include <ColorChat>
#include <fakemeta>
#include <fakemeta_util>
#include <Hamsandwich>
#include <engine>

#define MAXLEVEL 60
#define prefix "FunXP"
#define HUD_INFO 672
#define OZYW 704

new const LEVELS[60] = {

100, 
500,	
1000,	
2000,	
3000,	
5000,	
6500, 
7800, 
9000, 
10000,	
12000,	
14000,	
14800,	
15950,	
17300, 
20000,	
22600,	
24000,	
24900,	
26700,
27200,
29000,
31000,
31900,
32600,
33450,
34950,
36000,
37000, 
40000,
42000,
45000,
46800,
48000,
50000,
52350,
54500,
57000,
60000,
63000, //40
65000, //41
68000, //42
73000, //43
75400, //44
80000, //45
86700, //46
89000, //47
93000, //48
96000, //49
110000, //50
120000, //51
140000, //52
170000, //53
200000, //54
220000, //55
230000, //56
250000, //57
280000, //58
300000, //59
350000,
};

new const RANGI[60][] = {

"Balas",
"Synek",
"Farmaceuta",
"Kanar",
"Pan Wladza",
"Smieciarz",
"Palacz",
"Majster",
"Chory",
"Bzibziak",
"Waldek",
"Chlop z Mazur",
"Szczymryj",
"Grabarz",
"Elektryk",
"Moher",
"Fonfel",
"Kwiatuszek",
"Baska Kwarc",
"Kazek",
"Robol",
"Frajerzyna",
"Alfons",
"Gwiazdka",
"Moczymorda",
"Pokemon",
"Security",
"Szef",
"Kusibab",
"Trajtitel",
"Czlowiek Guma",
"Mieciu z Zarzecza",
"Swinia",
"Placek",
"Kwasigroch",
"[cenzura]eba",
"Kurczymorda",
"Minetu",
"Bubel",
"PRO Gejmer", //40
"Wsiurek", //41
"Sroczmen", //42
"Bambus", //43
"Wujek Timon", //44
"Kurdziel", //45
"Fan KzB", //46
"Kapitan Dymano", //47
"Nietryb", //48
"Gargamel", //49
"Brambor", //50
"Kotlet", //51
"Homo Nie-Wiadomo", //52
"Klasyk", //53
"Kij", //54
"Rolnik", //55
"Walikuc", //56
"Gwintownica", //57
"Meloman", //58
"Alpejska Krowa", //59
"Master of The Game" //60

};

new const win_sound[] = "win_sound.wav"
new const draw_sound[] = "draw_sound.wav"

/*--------===== ZMIENNE GLOBALNE =====-------*/
new g_Vault,xp_kill,xp_hs,xp_pv,xp_uv;
new PlayerXP[33],PlayerLevel[33],g_Enable,g_bwEnt[33];
new skill[33],skillhp[33],skillg[33],skilln[33],skillcz[33],whisper[33],skillr[33],skillk[33], skillo[33];
new Odliczanie[33];
new SyncHudObj;

new dir[128],slowo[128]
new ile_xp,ile;
new bool:wpisywac = false;

new pcvar_max_xp,pcvar_min_xp,pcvar_min_time,pcvar_max_time,pcvar_time;

public plugin_init()
{
/*--------===== REJERSTRACJA PLUGINU =====-------*/

register_plugin("XPFun", "2.2", "Whisper")/*--------===== CVARY =====-------*/

register_cvar("fun_kill", "5")
register_cvar("fun_hs_bonus","5")
register_cvar("fun_p_vip_bonus","5")
register_cvar("fun_u_vip_bonus","10")

g_Enable = register_cvar("fun_czapki", "1");


/*--------===== ZMIENNE GLOBALNE =====-------*/

xp_kill	 =	 get_cvar_num("fun_kill")
xp_hs		 =	 get_cvar_num("fun_hs_bonus")
xp_pv		 =	 get_cvar_num("fun_p_vip_bonus")
xp_uv		 =	 get_cvar_num("fun_u_vip_bonus")
g_Vault	 =	 nvault_open("fun_xp_mod");
pcvar_max_xp = register_cvar("fun_max_xp","300")
pcvar_min_xp = register_cvar("fun_min_xp","100")
pcvar_min_time = register_cvar("fun_min_time","60.0")
pcvar_max_time = register_cvar("fun_max_time","120.0")
pcvar_time = register_cvar("fun_time_write","7")

/*--------===== FORWARDS =====-------*/

register_forward(FM_PlayerPreThink, "Prethink");

/*--------===== EVENTS =====-------*/

RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwHamPlayerSpawnPost", 1);
register_event("DeathMsg", "eDeath", "a");
register_event("DeathMsg", "Fuks", "a");
register_logevent("EventRoundStart",2,"1=Round_Start");

/*-------===== KOMENDY =====-------*/

register_clcmd("say /xp", "xp_menu")
register_clcmd("say /skill", "skill_menu")
register_clcmd("say /sklep", "ShopMenu")

register_clcmd("say","say_handle")
register_clcmd("say_team","say_handle")

/*------====== KOMENDY ADMINA ====-----*/

register_concmd("amx_wez_xp", "cmd_take_exp", ADMIN_IMMUNITY, "<target> <amount>"); 
register_concmd("amx_daj_xp", "cmd_give_exp", ADMIN_IMMUNITY, "<target> <amount>");
register_concmd("amx_daj_whisper", "cmd_give_whisper", ADMIN_IMMUNITY, "<target> <amount>");

/*-----===== TASKI =====-----*/

set_task(135.0, "mod_info", _, _, _, "b")
set_task(random_float(get_pcvar_float(pcvar_min_time),get_pcvar_float(pcvar_max_time)),"event",666)

/*----===== RESZTA =====----*/

SyncHudObj = CreateHudSyncObj();

}
public mod_info()
{
ColorChat(0, GREEN, "^x01Na serwerze dziala^x03 plugin XP Mod 4FUN (v2.0)^x01 by^x03 Whisper.");
ColorChat(0, GREEN, "^x01Zapraszamy na^x03 www.lajtownicy.xaa.pl");
}
public eDeath() {
new attacker = read_data( 1 );
new ofiara = read_data( 2 );
new headshot = read_data( 3 );

if(ofiara != attacker && attacker != 0)
{
	if(get_user_team(attacker) != get_user_team(ofiara))
	{
		PlayerXP[attacker] += xp_kill;
		client_cmd(attacker, "spk misc/whisper/kill")
		client_cmd(ofiara, "spk misc/kzb/dead")

		if(headshot)
		{
			PlayerXP[attacker] += xp_hs;
			ColorChat(attacker,GREEN,"[%s]^x01: Dostales ^x04%d^x01 XP za zabicie wroga + ^x04 %d^x01 XP za headshot.",prefix,xp_kill,xp_hs);	
		}
		else if(get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H)
		{
			PlayerXP[attacker] += xp_pv;
			ColorChat(attacker,GREEN,"[%s]^x01: [VIP Podstawowy]: +%d XP dla VIP'a.", prefix,xp_pv);
		}
		else if(get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_G)
		{
			PlayerXP[attacker] += xp_pv;
			ColorChat(attacker,GREEN,"[%s]^x01: [VIP Ulepszony]: +%d XP dla VIP'a.", prefix,xp_uv);
		}	
		else
		{
			ColorChat(attacker,GREEN,"[%s]^x01: Dostales ^x04%d^x01 XP za zabicie wroga",prefix,xp_kill);
		}
	}
}
while(PlayerXP[attacker] >= LEVELS[PlayerLevel[attacker]])
{
	PlayerLevel[attacker] += 1;
	skill[attacker] += 1;
	whisper[attacker] += 50;
	ColorChat(attacker,GREEN,"[%s]^x01: Gratulacje, wbiles poziom. Poziom:^x03 %d^x01, Masz teraz:^x03 %d^x01 punktow skilli oraz ^x03 %d^x01 whisperow.",prefix,PlayerLevel[attacker],skill[attacker], whisper[attacker]);
}
}
public Fuks() {
new id = read_data( 2 );

if(skillo[id] >= 1)
{
	new szansa
	szansa = random_num(1, 100)

	switch(szansa)
	{
		case 1..20:
		{
			set_task(0.2, "Wskrzes", id+OZYW);
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Zostales ozywiony przez twoj^x03 fuksior.")
		}
	}
}
}	
public Wskrzes(id)
{
id-=OZYW;
ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id);
}	
public client_connect(id)
{
LoadXp(id);

remove_task(id+HUD_INFO);
remove_task(id+OZYW);
set_task(3.0, "PokazInformacje", id+HUD_INFO);
}
public client_disconnect(id)
{
SaveXp(id);

remove_task(id+HUD_INFO);
remove_task(id+OZYW);
}
public SaveXp(id)
{
new name[31];
get_user_name(id, name, 31);

new vaultkey[64], vaultdata[256];
format(vaultkey, 63, "%s-Mod", name);
format(vaultdata, 255, "%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#", PlayerXP[id], PlayerLevel[id],skill[id], skillhp[id], skillg[id], skilln[id], whisper[id], skillcz[id], skillr[id], skillk[id], skillo[id]);
nvault_set(g_Vault, vaultkey, vaultdata);
return PLUGIN_CONTINUE;
}
public LoadXp(id) {
new name[31];
get_user_name(id,name,31);

new vaultkey[64], vaultdata[256];
format(vaultkey, 63, "%s-Mod", name);
format(vaultdata, 255, "%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#%i#", PlayerXP[id], PlayerLevel[id],skill[id], skillhp[id], skillg[id], skilln[id], whisper[id], skillcz[id], skillr[id], skillk[id], skillo[id]);
nvault_get(g_Vault, vaultkey, vaultdata,255);

replace_all(vaultdata, 255, "#", " ");

new PlayerXP1[32], PlayerLevel1[32], skillx1[32], skillhpx1[32], skillgx1[32], skillnx1[32], whisperx1[32], skillczx1[32], skillrx1[32], skillkx1[32], skillox1[32];

parse(vaultdata, PlayerXP1, 31, PlayerLevel1, 31, skillx1, 31, skillhpx1, 31, skillgx1, 31, skillnx1, 31, whisperx1, 31, skillczx1, 31, skillrx1, 31, skillkx1, 31, skillox1, 31);

PlayerXP[id] = str_to_num(PlayerXP1);
PlayerLevel[id] = str_to_num(PlayerLevel1);
skill[id] = str_to_num(skillx1);
skillhp[id] = str_to_num(skillhpx1);
skillg[id] = str_to_num(skillgx1);
skilln[id] = str_to_num(skillnx1);
whisper[id] = str_to_num(whisperx1);
skillcz[id] = str_to_num(skillczx1);
skillr[id] = str_to_num(skillrx1);
skillk[id] = str_to_num(skillkx1);
skillo[id] = str_to_num(skillox1);
return PLUGIN_CONTINUE;
} 
public skill_menu(id)
{
new zyciem[128],skokm[128], swietlikm[128], skillmenu[128], skillczm[128], skillrm[128], skillkm[128], skillom[128];

format(skillmenu,127,"\w[FunXP] Skille \r[\wPosiadasz \y%d \wskillow\r]", skill[id])
format(zyciem,127,"\wSila Slonia \r[Wiecej HP] \r(\y%d/10\r)", skillhp[id])
format(skokm,127,"\wSkok \r[skaczesz wyzej] \r(\y%d/5\r)", skillg[id])
format(swietlikm,127,"\wLampard \r[szybciej biegasz] \r(\y%d/5\r)", skilln[id])
format(skillczm,127,"\wCzapa \r[Losowa czapka] \r(\y%d/1\r)", skillcz[id])
format(skillrm,127,"\wKamuflaz \r[Prawie jak rambo...] \r(\y%d/10\r)", skillr[id])
format(skillkm,127,"\wZbroja \r[Wiecej AP] \r(\y%d/10\r)", skillk[id])
format(skillom,127,"\wFuksior \r[szansa na odrodzenie] \r(\y%d/5\r)", skillo[id])

new menu = menu_create(skillmenu, "cbskill_menu")

menu_additem(menu, zyciem, "1", 0)
menu_additem(menu, skokm, "2", 0)
menu_additem(menu, swietlikm, "3", 0)
menu_additem(menu, skillrm, "4", 0)
menu_additem(menu, skillczm, "5", 0)
menu_additem(menu, skillkm, "6", 0)
menu_additem(menu, skillom, "7", 0)

menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)

menu_display(id, menu, 0)
}
public cbskill_menu(id, skill_menu , item)
{
new data[6], iName[64]
new acces, callback
menu_item_getinfo(skill_menu, item, acces, data,5, iName, 63, callback)

new klawisz = str_to_num(data)

switch(klawisz)
{
	case 1 :
	{
		if(skill[id] == 0) { // sprawdzamy czy posiada wolny skill
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie posiadasz wolnego punktu skilla");
		}
		else
		{
			if(skillhp[id] >= 10) { // jesli gracz dodal 5 skilli do zycia to juz nie moze
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Ten skill jest juz rozwiniety do maksimum");
			}
			else
			{
				skill[id] -= 1; // zabieramy wolny skill
				skillhp[id] += 1; // dodajemy skill zycia
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Dodales punkt skilla do zycia");
			}
		}
	}
	case 2:
	{
		if(skill[id] == 0) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie posiadasz wolnego punktu skilla");
		}
		else
		{
			if(skillg[id] >= 5) {
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Ten skill jest juz rozwiniety do maksimum");
			}
			else
			{
				skill[id] -= 1;
				skillg[id] += 1
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Dodales punkt skilla do skoku.");
			}
		}
	}
	case 3:
	{
		if(skill[id] == 0) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie posiadasz wolnego punktu skilla");
		}
		else
		{
			if(skilln[id] >= 5) {
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Ten skill jest juz rozwiniety do maksimum");
			}
			else
			{
				skill[id] -= 1;
				skilln[id] += 1
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Dodales punkt skilla do kondychy");
			}
		}
	}
	case 4:
	{
		if(skill[id] == 0) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie posiadasz wolnego punktu skilla");
		}
		else
		{
			if(skillr[id] >= 10) {
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Ten skill jest juz rozwiniety do maksimum");
			}
			else
			{
				skill[id] -= 1;
				skillr[id] += 1
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Dodales punkt skilla do niewidzialnosci");
			}
		}		
	}
	case 5:
	{
		if(skill[id] == 0) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie posiadasz wolnego punktu skilla");
		}
		else
		{
			if(skillcz[id] >= 1) {
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Ten skill jest juz rozwiniety do maksimum");
			}
			else
			{
				skill[id] -= 1;
				skillcz[id] += 1
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Dodales punkt skilla do czapek.");
			}
		}
	}
	case 6:
	{
		if(PlayerLevel[id] <= 25)
		{
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Skill dostepny od^x03 25^x01 poziomu.");
		}
		else
		{
			if(skill[id] == 0) {
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie posiadasz wolnego punktu skilla");
			}
			else
			{
				if(skillk[id] >= 10) {
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Ten skill jest juz rozwiniety do maksimum");
				}
				else
				{
					skill[id] -= 1;
					skillk[id] += 1
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Dodales punkt skilla do zbroji.");
				}
			}
		}
	}
	case 7:
	{
		if(PlayerLevel[id] <= 5)
		{
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Skill dostepny od^x03 5^x01 poziomu.");
		}
		else
		{
			if(skill[id] == 0) {
				ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie posiadasz wolnego punktu skilla");
			}
			else
			{
				if(skillo[id] >= 5) {
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Ten skill jest juz rozwiniety do maksimum");
				}
				else
				{
					skill[id] -= 1;
					skillo[id] += 1
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Dodales punkt skilla do fuksa.");
				}
			}
		}
	}

}
}
public xp_menu(id)
{	
new menu = menu_create("\wMenu \r[XP 4 FUN]:", "xp_menu_handle")

menu_additem(menu, "\wOpis \r[Opis moda]", "1", 0)
menu_additem(menu, "\wSklep \r[Whisper Shop]", "2", 0)
menu_additem(menu, "\wSkille \r[Menu skillow]", "3", 0)
menu_additem(menu, "\wReset - \ySkill \r[Resetuje punkty skilla]", "4", 0)
menu_additem(menu, "\wReset - \yXP \r[Resetuje XP]", "5", 0)
menu_additem(menu, "\wInformacje o graczach \y[Online]", "6", 0)
menu_additem(menu, "\d[Autor: Whisper - edit : Emilos.]", "8", ADMIN_IMMUNITY)
menu_additem(menu, "\d[Kontakt: www.lajtownicy.xaa.pl]", "9", ADMIN_IMMUNITY)

menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)

menu_display(id, menu, 0)
}
public xp_menu_handle(id, xp_menu , item)
{
new data[6], iName[64]
new acces, callback
menu_item_getinfo(xp_menu, item, acces, data,5, iName, 63, callback)

new klawisz = str_to_num(data)

switch(klawisz)
{
	case 1 :
	{
		show_motd(id, "/addons/amxmodx/data/index.html","Opis moda");
	}
	case 2:
	{
		ShopMenu(id);
	}
	case 3:
	{
		skill_menu(id);

	}
	case 4:
	{
		skill[id] = PlayerLevel[id];
		skillhp[id] = 0;
		skillg[id] = 0;
		skilln[id] = 0
		skillcz[id] = 0;
		skillr[id] = 0;
		skillk[id] = 0;

		ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Wlasnie dokonales resetu^x03 punktow.^x01 Masz teraz:^x03 %d^x01 skillow", skill[id]);
	}
	case 5:
	{
		PlayerLevel[id] = 0;
		PlayerXP[id] = 0;
		skill[id] = 0;
		skillhp[id] = 0;
		skillg[id] = 0;
		skilln[id] = 0
		skillcz[id] = 0;
		skillr[id] = 0;
		skillk[id] = 0;
		ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Wlasnie zresetowales poziom do zera. Graj od nowa jak z ciebie taki^x03 hardcore.")
	}
	case 6:
	{
		PlayersMenu(id);
	}		
}
}
public ShopMenu(id)
{
new shopm[128];
format(shopm,127,"\wSklep \r[XP 4FUN] \r[\yWhispery: \w%d\r]", whisper[id])

new menu = menu_create(shopm, "ShopHandle")

menu_additem(menu, "\wLoteria XP \r[Los XP - 200 Whisperow]", "1", 0)
menu_additem(menu, "\wPoweride \r[Padles? Powstan! - 70 Whisperow]", "2", 0)
menu_additem(menu, "\wPunkt skilla \r[Dodatkowy skill - 300 Whisperow]", "3", 0)
menu_additem(menu, "\wMotorynka \r[Wieksza predkosc - 40 Whisperow]", "4", 0)
menu_additem(menu, "\w25 HP \r[20 Whisperow]", "5", 0)
menu_additem(menu, "\wAK-47 \r[30 Whisperow]", "6", 0)
menu_additem(menu, "\wM4A1 \r[30 Whisperow]", "7", 0)
menu_additem(menu, "\wMP5 \r[20 Whisperow]", "8", 0)
menu_additem(menu, "\wAWP \r[45 Whisperow]", "9", 0)

menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)

menu_display(id, menu, 0)
client_cmd(id, "spk misc/kzb/menu");
}
public ShopHandle(id, ShopMenu , item)
{
new data[6], iName[64];
new acces, callback
menu_item_getinfo(ShopMenu, item, acces, data,5, iName, 63, callback);

new klawisz = str_to_num(data);

switch(klawisz)
{
	case 1 :
	{
		if(whisper[id] <= 199) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow")
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 200;			

			new rand
			rand = random_num(0,4);

			switch(rand)
			{
				case 0: {
					PlayerXP[id] += 50;
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Wylosowales^x03 50^x01 XP");
				}
				case 1: {
					PlayerXP[id] += 5;
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Wylosowales^x03 5^x01 XP");
				}
				case 2: {
					PlayerXP[id] += 200;
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Wylosowales^x03 200^x01 XP");
				}
				case 3: {
					PlayerXP[id] += 100;
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Wylosowales^x03 100^x01 XP");						
				}
				case 4: {
					PlayerXP[id] += 300;
					ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Wylosowales^x03 30^x01 XP");
				}
			}

		}
	}
	case 2:
	{
		if(whisper[id] <= 69) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow")
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 70;
			ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id)	
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Zostales^x03 ozywiony.")
		}
	}
	case 3:
	{
		if(whisper[id] <= 299) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow")
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 300;
			skill[id] += 1;
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Kupiles^x03 1^x01 skill point.")
		}
	}
	case 4:
	{
		if(whisper[id] <= 59) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow")
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 60;
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Kupiles^x03 predkosc.")

			fm_set_user_maxspeed(id, 350.0);

			Odliczanie[id] = 15

			if(task_exists(id + 3431))
			{
				remove_task(id + 3431);
			}
			set_task(1.0, "Koniec", id + 3431, _, _, "b");

			return PLUGIN_CONTINUE;
		}
	}
	case 5:
	{
		if(whisper[id] <= 19) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow")
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 20;
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Kupiles^x03 25 HP")

			new zycie
			zycie = get_user_health(id);

			set_user_health(id, zycie + 25);
		}
	}
	case 6:
	{
		if(whisper[id] <= 29) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow");
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 30;
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Kupiles^x03 AK-47.");
			give_item(id, "weapon_ak47");
		}
	}
	case 7:
	{
		if(whisper[id] <= 29) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow");
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 30;
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Kupiles^x03 M4A1.");
			give_item(id, "weapon_m4a1");
		}
	}
	case 8:
	{
		if(whisper[id] <= 19) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow");
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 20;
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Kupiles^x03 MP5.");
			give_item(id, "weapon_mp5navy");
		}
	}
	case 9:
	{
		if(whisper[id] <= 44) {
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Nie masz na tyle^x03 whisperow");
		}
		else
		{
			whisper[id] -= 45;
			ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 Kupiles^x03 AWP.");
			give_item(id, "weapon_awp");
		}
	}
}
}
public Koniec(task_id)
{
new id = task_id - 3431

set_hudmessage(0, 255, 0, 0.03, 0.76, 2, 0.02, 1.0, 0.01)
show_hudmessage(id, "Za %d sekund stracisz predkosc", Odliczanie[id])

Odliczanie[id] -= 1

if(Odliczanie[id] <= 0)
{
	if(task_exists(task_id))
	{
		remove_task(task_id)
	}
	fm_set_user_maxspeed(id, 250.0);
}
}
public PVipMenu(id)
{	
new menu = menu_create("\wWybierz bron \r[VIP - XP4Fun]:", "PVipMenuHandle")

menu_additem(menu, "\wGalil \r[+ Deagle]", "1", 0)
menu_additem(menu, "\wFamas \r[+ Deagle]", "2", 0)
menu_additem(menu, "\wUzi \r[+ Deagle]", "3", 0)

menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)

menu_display(id, menu, 0)
}
public PVipMenuHandle(id, PVipMenu , item)
{
new data[6], iName[64]
new acces, callback
menu_item_getinfo(PVipMenu, item, acces, data,5, iName, 63, callback)

new klawisz = str_to_num(data)

switch(klawisz)
{
	case 1 :
	{
		give_item(id, "weapon_galil")
		give_item(id, "weapon_deagle")
		ColorChat(id, GREEN, "[VIP Podstawowy]^x01 Wybrales^x03 Galil + Deagle.")
	}
	case 2:
	{
		give_item(id, "weapon_famas")
		give_item(id, "weapon_deagle")
		ColorChat(id, GREEN, "[VIP Podstawowy]^x01 Wybrales^x03 Famas + Deagle.")
	}
	case 3:
	{
		give_item(id, "weapon_mac10")
		give_item(id, "weapon_deagle")	
		ColorChat(id, GREEN, "[VIP Podstawowy]^x01 Wybrales^x03 Uzi + Deagle.")
	}
}
}
public UVipMenu(id)
{	
new menu = menu_create("\wWybierz bron \r[VIP - XP4Fun]:", "UVipMenuHandle")

menu_additem(menu, "\wM4A1 \r[+ Deagle]", "1", 0)
menu_additem(menu, "\wAK-47 \r[+ Deagle]", "2", 0)

menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)

menu_display(id, menu, 0)
}
public UVipMenuHandle(id, UVipMenu , item)
{
new data[6], iName[64]
new acces, callback
menu_item_getinfo(UVipMenu, item, acces, data,5, iName, 63, callback)

new klawisz = str_to_num(data)

switch(klawisz)
{
	case 1 :
	{
		give_item(id, "weapon_m4a1")
		give_item(id, "weapon_deagle")
		ColorChat(id, GREEN, "[VIP Ulepszony]^x01 Wybrales^x03 M4A1 + Deagle.")
	}
	case 2:
	{
		give_item(id, "weapon_ak47")
		give_item(id, "weapon_deagle")
		ColorChat(id, GREEN, "[VIP Ulepszony]^x01 Wybrales^x03 AK-47 + Deagle.")
	}
}
}
public cmd_give_exp( id, level,cid ) {
if( ! cmd_access ( id, level, cid, 3 ) )
	return PLUGIN_HANDLED;

new target[32], amount[21], reason[21];

read_argv( 1, target, 31 );
read_argv(2, amount, 20 );
read_argv( 3, reason, 20 );

new player = cmd_target( id, target, 8 );

if( ! player ) 
	return PLUGIN_HANDLED;

new admin_name[32], player_name[32];
get_user_name( id, admin_name, 31 );
get_user_name( player, player_name, 31 );

new expnum = str_to_num( amount );

PlayerXP[player] += expnum;

switch( get_cvar_num ( "amx_show_activity" ) ) {
	case 1: ColorChat( 0, GREEN, "^x03[FunXP] ^x01 ADMIN:^x03 dal ^x01%i XP ^x03 dla ^x01%s.", expnum, player_name );
		case 2: ColorChat( 0, GREEN, "^x03[FunXP] ^x01 ADMIN %s:^x03 dal ^x01%i XP ^x03 dla ^x01%s.", admin_name, expnum, player_name );
	}

client_print( player, print_chat, "[%s] Otrzymales %i XP. (Total: %d)", prefix, expnum, PlayerXP[player] );
SaveXp( id );	
return PLUGIN_CONTINUE;
}
public cmd_take_exp( id, level,cid ) {
if( ! cmd_access ( id, level, cid, 3 ) )
	return PLUGIN_HANDLED;

new target[32], amount[21], reason[21];

read_argv( 1, target, 31 );
read_argv( 2, amount, 20 );
read_argv( 3, reason, 20 );

new player = cmd_target( id, target, 8 );

if( ! player ) 
	return PLUGIN_HANDLED;

new admin_name[32], player_name[32];
get_user_name( id, admin_name, 31 );
get_user_name( player, player_name, 31 );

new expnum = str_to_num( amount );

PlayerXP[player] -= expnum;

switch(get_cvar_num("amx_show_activity")){
	case 1: client_print( 0, print_chat, "ADMIN: zabral %i XP graczowi %s.", expnum, player_name );
		case 2: client_print( 0, print_chat, "ADMIN %s: zabral %i XP graczowi %s.", admin_name, expnum, player_name );
	}

client_print( player, print_chat, "[%s] Straciles %i XP. (Total: %d)", prefix, expnum, PlayerXP[player] );
SaveXp( id );

return PLUGIN_CONTINUE;
} 
public cmd_give_whisper( id, level,cid ) {
if( ! cmd_access ( id, level, cid, 3 ) )
	return PLUGIN_HANDLED;

new target[32], amount[21], reason[21];

read_argv( 1, target, 31 );
read_argv(2, amount, 20 );
read_argv( 3, reason, 20 );

new player = cmd_target( id, target, 8 );

if( ! player ) 
	return PLUGIN_HANDLED;

new admin_name[32], player_name[32];
get_user_name( id, admin_name, 31 );
get_user_name( player, player_name, 31 );

new expnum = str_to_num( amount );

whisper[player] += expnum;

switch( get_cvar_num ( "amx_show_activity" ) ) {
	case 1: ColorChat( 0, GREEN, "^x03[FunXP] ^x01 ADMIN:^x03 dal ^x01%i whisperow ^x03 dla ^x01%s.", expnum, player_name );
		case 2: ColorChat( 0, GREEN, "^x03[FunXP] ^x01 ADMIN %s:^x03 dal ^x01%i whisperow ^x03 dla ^x01%s.", admin_name, expnum, player_name );
	}

client_print( player, print_chat, "[%s] Otrzymales %i whisperow. (Total: %d)", prefix, expnum, PlayerXP[player] );
SaveXp( id );	
return PLUGIN_CONTINUE;
}
public EventRoundStart()	
for (new id=1; id < 32; id++)
{
if(is_user_alive(id) && is_user_connected(id))
{
	if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
	{
		PVipMenu(id)
	}
	else if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_G)
	{
		UVipMenu(id)
	}
	else
	{
		new hp = get_user_health(id);
		new ap = get_user_armor(id)

		set_user_health( id, hp + skillhp[id] * 3);
		set_user_armor( id, ap + skillk[id] * 10);
	}

}

}
public say_handle(id){
if(!wpisywac){
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
if(get_user_team(id) != 2 && get_user_team(id) != 1 ){
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
new stringsay[192]
read_args(stringsay,192)
remove_quotes(stringsay)
if(!equali(slowo,stringsay)){
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
remove_task(665);
wpisywac = false;
new name[64];
get_user_name(id,name,63);
client_print(0,print_center,"Gratulacje %s wygral %d XP !",name,ile_xp)
client_cmd(0, "spk sound/win_sound.wav")
PlayerXP[id] += ile_xp;
set_task(7.0,"usun",664)
return PLUGIN_CONTINUE;
}

public usun(){
client_print(0,print_center,"")
}
public event(){
new len;
read_file(dir,random(file_size(dir,1)),slowo,127,len)
ile_xp = random_num(get_pcvar_num(pcvar_min_xp),get_pcvar_num(pcvar_max_xp))
ile = get_pcvar_num(pcvar_time)
client_print(0,print_center,"Kto pierwszy wpisze [%s] wygra %d XP - %d sekund",slowo,ile_xp,ile)
wpisywac = true;
set_task(random_float(get_pcvar_float(pcvar_min_time),get_pcvar_float(pcvar_max_time)),"event",666)
set_task(1.0,"odswiez",665,_,_,"b")
}

public odswiez(){
ile--;
if(ile <= 0 ){
	wpisywac = false;
	client_print(0,print_center,"Niestety nikt nie wygral.")
	client_cmd(0, "spk sound/draw_sound.wav")
	set_task(7.0,"usun",664)
	remove_task(665)
}
else
{
	client_print(0,print_center,"Kto pierwszy wpisze [%s] wygra %d XP - %d sekund",slowo,ile_xp,ile)
}
}
public plugin_precache()
{
new cdir[128];
get_configsdir(cdir,charsmax(cdir));
format(dir,charsmax(dir),"%s/slowa.ini",cdir)

precache_sound(win_sound);
precache_sound(draw_sound)
precache_sound("misc/kzb/newup.wav")
precache_sound("misc/kzb/dead.wav")
precache_sound("misc/kzb/menu.wav")
precache_sound("misc/kzb/start.wav")
precache_sound("misc/whisper/kill.wav")
precache_model("models/czapa1.mdl");
precache_model("models/czapa2.mdl");
precache_model("models/czapa3.mdl");
precache_model("models/czapa4.mdl");
precache_model("models/czapa5.mdl");
} 
public fwHamPlayerSpawnPost( const id )
{
if(skillcz[id] == 1)
{
			if ( get_pcvar_num( g_Enable ) && is_user_alive( id ) && !pev_valid ( g_bwEnt[ id ] ) ) {
					g_bwEnt[ id ] = engfunc ( EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc( EngFunc_AllocString, "info_target" ) );
					set_pev( g_bwEnt[ id ], pev_movetype, MOVETYPE_FOLLOW );
					set_pev( g_bwEnt[ id ], pev_aiment, id );
					switch(random_num(1, 5))
					{
							case 1:
							{
									engfunc( EngFunc_SetModel, g_bwEnt[ id ], "models/czapa1.mdl" );
							}
							case 2:
							{
									engfunc( EngFunc_SetModel, g_bwEnt[ id ], "models/czapa2.mdl" );
							}
							case 3:
							{
									engfunc( EngFunc_SetModel, g_bwEnt[ id ], "models/czapa3.mdl" );
							}
							case 4:
							{
									engfunc( EngFunc_SetModel, g_bwEnt[ id ], "models/czapa4.mdl" );
							}
							case 5:
							{
									engfunc( EngFunc_SetModel, g_bwEnt[ id ], "models/czapa5.mdl" );
							}
					}
			}
}
}
public Prethink(id)
{
if(is_user_alive(id) && is_user_connected(id))
{
	switch(skillg[id])
	{
		case 1: set_user_gravity(id, 0.77)
		case 2: set_user_gravity(id, 0.74)
		case 3: set_user_gravity(id, 0.70)
		case 4: set_user_gravity(id, 0.67)
		case 5: set_user_gravity(id, 0.60)
	}
	switch(skillr[id])
	{
		case 1: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 240);
		case 2: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 230);
		case 3: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 220);
		case 4: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 210);
		case 5: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 200);
		case 6: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 190);
		case 7: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 180);
		case 8: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 170);
		case 9: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 160);
		case 10: set_user_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 150);
	}
	switch(skilln[id])
	{
		case 1: fm_set_user_maxspeed(id, 255.0);
		case 2: fm_set_user_maxspeed(id, 260.0);
		case 3: fm_set_user_maxspeed(id, 265.0);
		case 4: fm_set_user_maxspeed(id, 270.0);
		case 5: fm_set_user_maxspeed(id, 275.0);
	}
}

}
public PlayersMenu(id)
{
new menu = menu_create("\r[XP 4FUN] \wWybierz gracza:", "PlayersMenuHandler");

new players[32], pnum, tempid;

new szName[32], szTempid[10];

get_players(players, pnum);

for( new i; i<pnum; i++ )
{
	tempid = players[i];

	get_user_name(tempid, szName, charsmax(szName));
	num_to_str(tempid, szTempid, charsmax(szTempid));
	menu_additem(menu, szName, szTempid, 0);

}
menu_display(id, menu, 0);
}
public PlayersMenuHandler(id, PlayersMenu , item)
{
if( item == MENU_EXIT )
{
	menu_destroy(PlayersMenu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

new data[6], szName[64];
new access, callback;
menu_item_getinfo(PlayersMenu, item, access, data,charsmax(data), szName,charsmax(szName), callback);

new tempid = str_to_num(data);

ColorChat(id, GREEN, "[FunXP]^x01 %s:^x03 Poziom: %d^x01 |^x03 XP: %d^x01 |^x03 www.^x01lajtownicy.xaa^x03.pl", szName, PlayerLevel[tempid], PlayerXP[tempid]);

return PLUGIN_CONTINUE;
}
public PokazInformacje(id)
{
id -= HUD_INFO;

set_task(0.1, "PokazInformacje", id+HUD_INFO);

if(!is_user_alive(id))
{
	new target = entity_get_int(id, EV_INT_iuser2)

	new name[32];
	get_user_name(target, name, 31)

	if(target == 0)
		return PLUGIN_CONTINUE;

	set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.2, 0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 2);
	ShowSyncHudMsg(id, SyncHudObj, "[Nick : %s]^n[Poziom : %d]^n[XP : %d]^n[Ranga : %s]",name, PlayerLevel[target], PlayerXP[target], RANGI[PlayerLevel[target]]);

	return PLUGIN_CONTINUE;
}
set_hudmessage(255, 170, 0, 0.04, 0.15, 0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0);
ShowSyncHudMsg(id, SyncHudObj, "[Poziom : %d]^n[XP : %d/%d]^n[Ranga : %s]^n^n[www.lajtownicy.xaa.pl]^n[XP 4Fun by Whisper edit : Emilos.]", PlayerLevel[id], PlayerXP[id], LEVELS[PlayerLevel[id]], RANGI[PlayerLevel[id]]);
return PLUGIN_CONTINUE;
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1045\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/

 

Liczę na waszą pomoc. smile.png

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wiadomość wygenerowana automatycznie.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z podanym pluginem to załóż nowy temat w tym dziale, a na pewno postaramy się Tobie pomóc.

 

W temacie najlepiej zamieść link do tego pluginu aby łatwiej było nam udzielić Tobie pomocy.

 

Z pozdrowieniami.

Zespół Grajkownia.com

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0